Overview for 'inequality'

Introductie

In zijn boek The Reactionary Mind betoogt Corey Robin dat reactionaire mensen in sterke mate worden gedreven door de overtuiging dat ze al hun 'minderen' de mond mogen snoeren en 'hun plaats moeten wijzen' -- zo nodig met geweld. Dit deels omdat ze er sterk van overtuigd zijn dat 'inferieuren' geen…

Published on 10 apr. 2019 10:00:00


Linking (Neo)Liberalism, Identity Politics and Bureaucracy

Both David Harvey and Noam Chomsky have done a lot to analyze and explain the rise of neoliberalism. Both have pointed out that it should primarily be understood as a political project aimed at discouraging and disenfranchising 'ordinary' people, which gained steam shortly after the ‘social unrest’…

Published on 1 aug. 2019 10:00:00

Deze website is gemaakt met Bolt. & Bulma